Dilageava's Review - Come One, Come All To Dilageava.

Nöjda kunder, bästa kunder

Om man talar om nöjda kunder så kan man se till att göra det som krävs för att man också har igen allt som går att ha igen. Men jag kan tycka att man också skall prova på detta med en nöjd kund garnti. Ja, det handlar om att göra allt som går samtidigt som man också får igen det som kan fås igen. Men man kanske också testar på detta med nöjd kund garanti. Ja, det kan verkligen göras på ett bra sätt och varför inte bara testa detta som kan testas? Man kanske inte alls är så pigg på detta och därigenom kan man också ha det som krävs för att man kommer till en insikt att man lyckas.